Skärgårdskräftan - Delprojekt habitatförbättring inklusive yngelprovfiskemetodik

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2021:8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-079-4

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Flodkräftan är Sveriges enda inhemska kräftart. Det största hotet mot flodkräftan är kräftpest, som sprids via illegal utsättning av signalkräftor. Ytterligare ett hot är igenslamning av bottnar. Projektet ”Skärgårdskräftan – sjöarna på öarna” syftar till att rädda och restaurera befintliga flodkräftbestånd, samt att skapa nya kräftvatten inom Stockholms skärgård.

I denna rapport redovisas ett delprojekt som undersöker om förbättring av bottnar ökar återetableringen av flodkräfta, och om yngelfällor kan användas för att mäta delpopulationer av yngel och unga kräftor.

Kontakt