Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Replipunkter - porten ut i skärgården

Om publikationen

Löpnummer:
R2021:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-103-6
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Stockholms skärgård är ett unikt och attraktivt besöksmål. Länets elva replipunkter, det vill säga de platser på fastlandet som erbjuder båttransporter av människor och gods ut till skärgården, är mycket viktiga för såväl boende, företagare som besökare. Länsstyrelsen har inventerat replipunkternas standard, kartlagt ansvarsförhållanden och belyst utmaningarna kring utvecklingen av de olika platserna.

 

 

 

 

Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Tillväxtverkets logotyp

Kontakt