Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2021:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-069-5

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 8

Publikationstyp: Faktablad

Klimatförändringar innebär att flödena i våra sjöar och vattendrag kommer att förändras. I denna skrift redovisar Länsstyrelsen i Stockholms län rekommendationer om hur ny bebyggelse placeras längs vattendrag och sjöar i länet med hänsyn till risken för översvämning. Skriften tydliggör även hur bebyggelsen kan utformas för att minska översvämningsrisken.

Kontakt