Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer: R2021-1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-058-9

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 128

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Stockholms län för perioden 2021–2026. Utgångspunkten för det nya programmet är de riktlinjer som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ställt upp med inriktning på de miljöfrågor som är mest relevanta i Stockholms län.

Kontakt