Regional lägesrapport 2020 – lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2021:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-076-3

Publiceringsår:

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapporten "Regional lägesrapport 2020"

Lägesrapporten 2020 är den första i sitt slag och en
första uppföljning av ”Strategi för att förebygga och
bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026” samt
”Handlingsplan till strategi för att förebygga och
bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022”.

Lägesrapporten har tagits fram
med hjälp av en uppföljningsmall som skickats ut till
berörda aktörer i länet, en indikatorsammanställning
för strategin samt en kartläggning för stöd- och
behandlingsverksamheter till våldsutsatta och
våldsutövare.

Kontakt