Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021-2023

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 15

Publikationstyp: Strategi

Denna plan visar planerad tillsynsvägledning som Länsstyrelsen i Stockholms län avser bedriva för åren 2021-2023 med fokus på 2021.

Vi har i framtagandet av planen tagit hänsyn till de prioriterade miljökvalitetsmålen i länet, gällande och kommande lagstiftning, regleringsbrevsuppdrag, kommunernas önskemål, omvärldsbevakning samt tillsynsvägledningsplaner från centrala verk och miljösamverkan.

Kontakt