Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021

Om publikationen

Löpnummer:
R2021:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-097-8
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapporten "Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021". Bilden visar flerfamiljshus med balkonger.

"Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021" vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknaden i ett regionalt perspektiv. Den fungerar även som kunskapsunderlag till kommunerna och innehåller stöd och råd i arbetet med bostadsförsörjning.

Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Rapporten fungerar även som en redovisning av hur Länsstyrelsen arbetat med att stödja länets kommuner i deras vräkningsförebyggande arbete, särskilt vad gäller barnfamiljer (uppdrag i Länsstyrelsens regleringsbrev).

Kontakt