Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd

Om publikationen

Löpnummer:
2021:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-062-6
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.

Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?

Metodstödet är framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.

Kontakt