Integration pågår - Projekt för nyanlända i Stockholms län finansierade av Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2020-2021

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-060-2

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2020 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 17 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna och en rad aktörer från civilsamhället arbetar tillsammans med att underlätta för nyanlända och ensamkommande barn och unga att etablera sig på bostad- och arbetsmarknaden, för en meningsfull fritid och olika typer av verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Kontakt