Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2021:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-070-1

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

En handbok för integrering av miljö och klimat i länsplan för regional transportinfrastruktur

Den här rapporten ska vara ett stöd i länsstyrelsernas arbete med att integrera klimatmålen i landets länsplaner för regional transportinfrastruktur. Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för transportinfrastruktur ser ut och tar upp hur vi kan vara aktiva i arbetet med kommande länsplaner.

Kontakt