Bostadsmarknadsenkäten 2021

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2021:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Förstasidan till faktabladet Bostadsmarknadsenkäten 2021.

Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

En ny fråga i årets enkät handlar om hur kommunens bostadsmarknad har påverkats av pandemin.

Kontakt