Besökare i naturen i Stockholms län 2020 – Resultat av enkät till förvaltare av natur- och friluftsområden i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2021:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-067-1

Publiceringsår:

Sidantal: 8

Publikationstyp: Faktablad

Bild av första sidan på faktabladet, ingen bild endast text.

Sedan coronapandemin slog till under våren 2020 har Länsstyrelsen fått signaler om att allt fler besökare och nya besökargrupper sökt sig till naturen för bland annat avkoppling, social samvaro och motion. Men vad detta har inneburit för alla dem som arbetar med att tillgängliggöra och förvalta naturen, samt hur detta har påverkat naturen, har varit svårt att skapa sig en uppfattning om.

För att ge alla naturförvaltare i länet en gemensam bild av läget, samt för att bli bättre på att planera förvaltning, friluftsliv och för att kunna möta besökares förväntningar i naturreservat och friluftlivsområden i framtiden, valde Länsstyrelsen Stockholm att göra en enkätundersökning om hur coronapandemin har påverkat friluftslivet och naturen i Stockholms län. Denna sammanställning syftar till att beskriva läget i länet genom att synliggöra resultatet från enkätundersökningen.

Kontakt