Åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholms stad

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2021:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-071-8

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i nära samarbete med Stockholm stad tagit fram ett åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholm. Programmet innehåller åtgärder för att följa miljökvalitetsnormen för kolmonoxid på Sveavägen. Miljökvalitetsnormen överskrids en gång om året på grund av en årlig veteranbilskortege där äldre fordon utan katalysator trafikerar Sveavägen.

Kontakt