Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 111-5423-2021

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-074-9

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 164

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Finns endast som pdf.

Kontakt