Ålgräs i Stockholms län 2020 - karteringar och kunskapssammanställning

Om publikationen

Löpnummer: 2021:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-068-8

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Ålgräs har minskat dramatiskt de senaste 100 åren. Arten är klassad som sårbar (VU) på rödlistan med ett eget åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten.

I rapporten redovisas de grundläggande karteringar som utfördes under 2020 i syfte att öka kunskapen om ålgräs i Stockholms län.

Karteringarna kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet inom åtgärdsprogrammet för hotade arter i Stockholms län, och även bidra till att peka ut möjliga lokaler för framtida miljöövervakning.

Kontakt