Yrkesinriktad språkutbildning och kommunikativa krav i arbetslivet

Om publikationen

Löpnummer: R2020:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-053-4

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport undersöks hur yrkesinriktade språkutbildningar kan underlätta för nyanlända med utländsk examen att komplettera sin tidigare utbildning med de språkkunskaper som behövs för att kunna arbeta på svenska. Rapporten fokuserar på yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Kontakt