Vem odlar och förädlar din mat? Statistik över kvinnor och män i livsmedelsproduktionen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-048-0

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Livsmedelssektorn växer i Stockholms län. Både inom primärproduktionen och förädlingsledet ökar antalet företag. För att öka kunskapen om hur företagandet ser ut inom livsmedelssektorn i Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram statistik över företagare och anställda inom primärproduktion och livsmedelsförädling. Statistiken är uppdelad efter kön, ålder och bakgrund.

Kontakt