Växt- och djurplankton i 11 sjöar – undersökning i Stockholms län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-023-7

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Det undersöktes totalt 11 sjöar i Stockholms län i juli 2019. Totalbiomassorna av växtplankton var förhöjda i 9 av sjöarna. Av de 11 undersökta sjöarna fick en sjö hög sammanvägd status, en sjö god status, fyra sjöar måttlig status, tre sjöar otillfredsställande status och två sjöar dålig status.

I expertbedömningen sänktes näringsstatusen från hög till god för en av sjöarna och för en sjö höjdes statusen från måttlig till god. Bland annat har tidigare undersökningars resultat och kunskap om hur de olika delparametrarna fungerar använts för att göra en bra expertbedömning.

Kontakt