Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-044-2

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Pilotprojektet Välj att sluta är en telefonlinje för vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, men även yrkesverksamma som möter målgruppen, våldsutsatta, närstående och allmänheten får ringa. Syftet med telefonlinjen är att motivera och vägleda personer som utövar våld att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. I denna rapport kan du läsa om resultaten och slutsatserna av projektet.

Kontakt