Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige – SLUTRAPPORT

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: S2016/00724/FST

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-009-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Regeringen gav Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under år 2016–2019 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende utsatta medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Syftet med uppdraget har varit att vidareutveckla metodstöd, information och vägledning samt att genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna. Men också att stärka samordningen mellan relevanta samhällsaktörer och främja samverkan mellan Sverige och hemländerna.

Kontakt