Till dig som hyr ut häststallplatser

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-020-6

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 1

Publikationstyp: Faktablad

I vissa fall behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva hästverksamhet.

Äger du ett stall och hyr ut fyra eller fler stallplatser, behöver du oftast ha ett tillstånd. Du behöver tillstånd oberoende av om du hjälper till med skötseln av hästarna eller inte. Även om du hyr ut hela stallet behöver du tillstånd. Det tillfälle då du som stallägare i regel inte behöver tillstånd är om du överlåtit drift och underhåll av anläggningen till hyresgästerna
eller arrendatorerna. Du som är hyresgäst behöver inget
tillstånd för att du hyr in dina hästar hos någon annan.

Kontakt