Tidningen Landsbygd i centrum, nr 3 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Tidning
Omslag Landsbygd i centrum nr 3 2020

I detta nummer kan du bland annat läsa om rovdjursinventering, fritidsodlingar, vattenbufflar som naturvårdare, livsmedelsförsörjning i kris och en hel del annat.

Kontakt