Strategi för friluftsliv i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-049-7

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala arbetet med friluftspolitiken. Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län. Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam målbild för arbetet i Stockholms län.

Kontakt