Spel om pengar – Sammanställning med fokus på Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-051-0

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Röda tärningar på ett tangentbord.

Foto: Mostphotos.

Kommuner och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar. Länsstyrelsens uppdrag är att stödja aktörerna i arbetet. Länsstyrelsen Stockholm har under 2020 gjort en inventering av digitalt tillgänglig information kring spel om pengar.

Rapporten är till för dig som arbetar med frågor relaterat till spel om pengar och vill lära dig mer om området, vad som görs och vem som gör vad. Den kan vara relevant för både dig som arbetar inom kommunal verksamhet och för dig som arbetar inom regional verksamhet i Stockholms län.

Kontakt