Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skydda träden vid arbeten

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Träd i städer är viktiga att bevara. De ger karaktär och skapar många värdefulla funktioner som både är svåra och dyra att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar som bor där.

Foldern riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd.

Kontakt