Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer - Naturvårdsstrategi för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2020:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-047-3
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Stockholms läns ekmiljöer hör till landets värdefullaste när det gäller naturvärden. Ekmiljöerna är en stor tillgång för länet och en del av vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det är därför viktigt att slå vakt om värdena både i samhällsplaneringen men också inom jordbruket, skogsbruket och parkskötseln. Länsstyrelsen har därför tagit fram en naturvårdsstrategi med syftet att vårda, bevara och utveckla länets ekar och ekmiljöer. Denna strategi riktar sig till alla som på olika sätt påverkar ekar och ekmiljöer; exempelvis markägare, kommuner, myndigheter och företag.

Länsstyrelsen har även gett ut en kartberättelse för ekmiljöer i Stockholms län. Länk till annan webbplats.

Om ni vill ta del av hur vi bemött inkomna synpunkter under remissen är ni välkomna att kontakta Miguel Jaramillo (kontaktuppgifter nedan).

Kontakt