Romsk inkludering i praktiken

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-015-2
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I den här broschyren har Länsstyrelsen samlat erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering, enligt regeringens långsiktiga strategi.

Exemplen presenteras enligt strategins sex tematiska delområden; utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

Kontakt