Romsk inkludering – årsrapport 2019

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-024-4

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering. Detta är Länsstyrelsens åttonde årsrapport inom ramen för uppdraget.

Fem så kallade utvecklingskommuner har sedan 2016 haft statsbidrag att utveckla arbetet för romsk inkludering på lokal nivå. Under 2020 upphör denna finansiering. Länsstyrelsen ser oroande tendenser att detta kan påverka kommunernas kapacitet i arbetet att främja romers rättigheter. Genomfört arbete har varit viktigt och placerat frågan om romers rättigheter i ett tydligare sammanhang. Dock har genomförda insatser i dessa kommuner samt hos myndigheter som haft särskilda uppdrag inom romsk inkludering varit begränsade, både i tid och resurser.

För att nå strategins målsättning behöver både det lokala och nationella arbetet inom romsk inkludering växlas upp och fler aktörer behöver involveras. För att uppnå reella skillnader i romers livsvillkor förordar Länsstyrelsen ett långsiktigt statsbidrag för kommuners arbete för romsk inkludering.

Kontakt