REMISS: Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer – naturvårdsstrategi för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-002-2

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

Mälardalens gynnsamma klimat, och den stora förekomsten av gods och gårdar nära huvudstaden har bidragit till att Stockholms läns eklandskap hör till landets värdefullaste när det gäller naturvärden. Men det finns flera hot mot eklandskapet och arterna knutna till ekarna.

I denna remissversion av en naturvårdsstrategi beskrivs hur det konkreta arbetet kan planeras för att så effektivt som möjligt bevara och utveckla naturvärdena i länets ekmiljöer. Förslag lämnas dels för åtgärder på länsövergripande nivå, och dels för varje enskild värdetrakt.

Kontakt