Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-008-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet förändras och vi måste minska koldioxidutsläppen i snabbare takt för att försöka undvika långtgående konsekvenser i form av torka, bränder, färskvattenbrist och översvämningar.

I Stockholms län står transportsektorn för hälften av koldioxidutsläppen. Det är därför viktigt att vi ställer om transportsektorn till förnybara drivmedel, men att vi också effektiviserar och minskar transportarbetet i stort. Denna plan fokuserar på omställningen till förnybara bränslen och infrastruktur för elfordon.

Kontakt