Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Om publikationen

Löpnummer: R2020:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-041-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 240

Publikationstyp: Rapport

Stockholm läns handlingsplan för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet är det regionala styrdokument som visar hur Länsstyrelsen ska arbeta på regional nivå för att nå programmens mål under perioden 2014–2020. Strategin ska sträva mot att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla.

(Reviderad utgåva 2020)

Kontakt