Övergripande riktlinjer för skötsel och förvaltning av älgstammen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: R2020:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-040-4

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Älgstammen ska vara väl sammansatt, i balans med fodertillgången och med tolerabla skadenivåer på skog och växande gröda. Hänsyn ska tas till trafiksäkerhet, konkurrerande viltstammar och rovdjursförekomst.

I denna rapport kan du läsa om de övergripande riktlinjer för skötsel och förvaltning av älgstammen i Stockholms län

Kontakt