Övergripande riktlinjer för förvaltning av kronhjort i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-037-4

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningen av kronhjort i Stockholms län har flera utmaningar: samtidigt som arten ska tillåtas sprids över sitt naturliga utbredningsområde så måste skador inom jord- och skogsbruk hållas nere. Dessa övergripande riktlinjer är framtagna i bred förankring genom
organisationerna inom länets Viltsförvaltningsdelegation och ska ligga till grund för förvaltningen av kronhjort inom Stockholms län.

Kontakt