Nyhetsbrev – Förorenade områden nr 1, 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 3

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet tar upp aktuella händelser, domar och vägledningar inom sakfrågan förorenade områden och riktar sig primärt till kommunala handläggare som arbetar med detta.

Nyhetsbrevet utkommer cirka tre till fyra gånger per år.

Kontakt