Nulägesbeskrivning inför Stockholms läns regionala skogsstrategi

Om publikationen

Löpnummer: R2020.5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-018-3

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har under 2019 börjat arbeta med en regional skogsstrategi tillsammans med Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Holmen skog och Friluftsfrämjandet.

Som en del i detta arbete har vi under året tagit fram en gemensam nulägesbild av skogen och skogsnäringen i Stockholms län och resultatet av det arbetet ser du i den här rapporten.

Kontakt