Mot samma mål - Underlag för utvecklad samordning för god och jämlik hälsa i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-043-5

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Rapporten belyser förutsättningar för regional samverkan kring folkhälsa. Den utgör ett underlag för diskussion om det fortsatta arbetet för en utvecklad samordnings- och samverkansstruktur i Stockholms län.

Kontakt