Miljöövervakning av asknätfjäril 2019

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2020:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-027-5

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 7

Publikationstyp: Faktablad

Asknätfjärilen förekommer på ett fåtal platser i Sverige. Här kan du läsa Länsstyrelsens inventering av arten i Norrtälje kommun, hösten 2020.

Kontakt