Länsstyrelsernas nationella tillsyn av auktoriserade bevakningsföretag under perioden 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Bevakningsbranschen är i dag en stor och växande bransch med många olika verksamhetsslag. Det finns i nuläget 284 auktoriserade bevakningsföretag och cirka 35 000 personer som godkänts för anställning i auktoriserade bevakningsföretag i Sverige. Enligt Länsstyrelseinstruktionen är en av länsstyrelsens huvuduppgifter att ansvara för den tillsyn som riksdagen eller regeringen bestämt. En del av denna uppgift består i att bedriva tillsyn av auktoriserade bevakningsföretag.

I syfte att effektivisera, ensa och öka effekten av tillsynen upprättade länsstyrelsernas samverkansgrupp för bevakningsföretag en för samtliga involverade länsstyrelser gemensam prioritering av tillsynen för perioden 2018–2019.

Kontakt