Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2020

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-032-9

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i  Stockholms län 2020 vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt