Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2020

Om publikationen

Löpnummer: Februari 2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

De övergripande ekonomiska indikatorerna visar att såväl riket som huvudstadsregionen befinner sig i ett läge med sjunkande ekonomisk aktivitet. I Stockholms län har tidigare års starka utveckling på arbetsmarknaden – särskilt när det gäller sysselsättningsutvecklingen – bromsat in. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som täcker in det fjärde kvartalet 2019.

Kontakt