Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045

Om publikationen

Löpnummer:
2020:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-007-7
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att leda och samordna klimatarbetet, men ansvaret är gemensamt. Strategin visar vilka utmaningar som vi behöver hantera och pekar ut riktningen för det gemensamma arbetet i länet. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Kontakt