Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045

Om publikationen

Löpnummer: 2020:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-007-7

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att leda och samordna klimatarbetet, men ansvaret är gemensamt. Strategin visar vilka utmaningar som vi behöver hantera och pekar ut riktningen för det gemensamma arbetet i länet. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Kontakt