Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kartläggning och analys av elförsörjningssituationen i Stockholms län - Redovisning av regeringsuppdraget Trygg elförsörjning

Om publikationen

Löpnummer:
R2020:12
Diarienummer:
106-52041-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-039-8
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

Stockholmsregionen växer snabbt. En trygg elförsörjning är en förutsättning för såväl regional utveckling som omställningen till ett fossiloberoende samhälle.

Denna rapport utgör ett analysunderlag till regeringens uppdrag att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning.

Kontakt