Integration pågår - Projekt för nyanlända i Stockholms län 2019-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-005-3

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till utlänningar och/ eller asylsökande. I denna katalog presenteras de projekt som beviljats medel för tiden 2019 och 2020.

Kontakt