Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-028-2

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv riktar sig framför allt till de som arbetar med förvaltning av skarv. Den regionala förvaltningsplanen ska ses som ett komplement till den nationella där mer omfattande fakta om bland annat skarvens biologi finns.

Kontakt