Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvaltningsplan för rovdjur i Stockholms län – Förvaltningsperiod 2020–2024

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2020:1
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-006-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Stockholms län har idag fasta rovdjursstammar av såväl lo som varg. Björn, järv och kungsörn förekommer som tillfälliga gäster så gott som varje år i länet.

Länsstyrelsen ska verka för att det råder god samexistens mellan människa och rovdjur. Vi som myndighet måste väga in intressen från markägare, djurhållare, jägare och andra naturvårdsintressen i förvaltningen av de stora rovdjuren. Förvaltningsplanen för Stockholms län är ett policydokument och ska ge
förutsättningar för en förutsägbar förvaltning med tydliga mål och riktlinjer.

Kontakt