Förvaltningsplan för rovdjur i Stockholms län – Förvaltningsperiod 2020–2024

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-006-0

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Stockholms län har idag fasta rovdjursstammar av såväl lo som varg. Björn, järv och kungsörn förekommer som tillfälliga gäster så gott som varje år i länet.

Länsstyrelsen ska verka för att det råder god samexistens mellan människa och rovdjur. Vi som myndighet måste väga in intressen från markägare, djurhållare, jägare och andra naturvårdsintressen i förvaltningen av de stora rovdjuren. Förvaltningsplanen för Stockholms län är ett policydokument och ska ge
förutsättningar för en förutsägbar förvaltning med tydliga mål och riktlinjer.

Kontakt