Företagsstöd till män och kvinnor i landsbygdsföretag - Statistik för Stockholms län 2014–2019

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2020:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-052-7

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Som en del i Länsstyrelsen i Stockholms läns arbete med jämställdhetsintegrering, har enheten för landsbygdsutveckling följt upp hur företagsstöd har fördelats till kvinnors och mäns företag på landsbygden. Fem företagsstöd i landsbygdsprogrammet har följts upp under åren 2014–2019. Rapporten presenterar resultaten av uppföljningen och påbörjar en diskussion kring varför fördelningen av stöd ser ut som den gör. Underlaget ska användas i Länsstyrelsens fortsatta arbete att kvalitetssäkra handläggningen för att nå målet att ge en jämställd och jämlik offentlig service.

Kontakt