Ett jämlikt arbetsliv - Hudfärgens betydelse på arbetsmarknaden

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 78-91-7937-050-3

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Den här skriften ger dig som är arbetsgivare, facklig representant eller arbetstagare vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen. Den berättar om problemets natur och omfattning på arbetsmarknaden, du får stöd i hur du tar samtalet om hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen och du kan läsa om vad vi alla har att vinna på ökad jämlikhet kopplat till hudfärg.

Skriften ska ses som en introduktion till ämnet och en inspiration som hjälper till att utveckla arbetet för lika
rättigheter och möjligheter på din arbetsplats!

Kontakt