En studie av avfallshantering i Stockholms läns skärgård 2020

Om publikationen

Löpnummer: R2020:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-042-8

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras en lägesbild som beskriver hur avfallshanteringen i Stockholms skärgård fungerar idag. Rapporten belyser utmaningar och visar på lösningar som kan vara intressanta, just i Stockholms skärgård.

Kontakt