Djurskyddsbestämmelser hund

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-045-9

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

I denna broschyr kan du läsa en kortfattad version om hur du ska hålla och sköta din hund. Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna. Bestämmelserna anger en lägstanivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att din hund ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt. De fullständiga reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakt