Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2020-4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-737-017-6

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

I den här rapporten följer vi upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län. För nyanlända invånare är bostaden grundläggande för att främja etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, samt för barnens skolgång och uppväxtvillkor.

Den ansträngda bostadssituationen i länet skapar stora utmaningar med långa bostadsköer, trångboddhet, en otrygg och dyr andrahandsmarknad och ökad hemlöshet. I arbetet med denna rapport har vi vägletts av jämställdhetspolitiska mål och av FN:s minimivillkor för en lämplig bostad.

Kontakt